Voedsel ,medicijnen en zelfvoorziening

Het genetisch manipuleren van voedsel gebeurt al op grote schaal, maar gezien de gevolgen is dat natuurlijk niet meer acceptabel. Lees dit stuk maar eens op wikipedia over een biotech gigant: nl.wikipedia.org/wiki/Monsanto_%28multinational%29  Ook is er nog een andere welbekende die in Europa meer invloed heeft: nl.wikipedia.org/wiki/Bayer die op een soortgelijke manier werkt.
Maar dit gaat nog verder: ze proberen zelfs niet gemodificeerde zaden en gewassen te gaan verbieden en dat is rede voor oproer hierover!
[EN] The genetic manipulation of food is already happening on a large scale, but given the impact is of course not acceptable. Read this piece for once on wikipedia about a biotech giant: en.wikipedia.org/wiki/MonsantoBut this goes even further: they even try non-modified seeds and crops to prohibit and that is reason for insurrection!

Genetic roulette


Wat wij er zelf aan kunnen doen is geen van die produkten meer te kopen. Voor organische produkten kiezen en groente en fruit gewoon weer bij de boer halen en/of zelf telen natuurlijk!

[EN]What we can do to yourself is not to buy those products anymore. Choose organic products and buy fruits and vegetables from local farmers and / or self grow naturally!

Roy's Gardenblog